U bent hier

Onverdoofd slachten

Offerfeest Gentkalender icoon   Oktober 2015- Juli 2016

Icoon Thema  Dierenwelzijn
 

Sinds de overheveling van de bevoegdheid Dierenwelzijn in het kader van de zesde staatshervorming blijft het onderwerp van het onverdoofd slachten de gemoederen beroeren.

In 2014-2015 ging de aandacht vooral naar de oplossing voor het ingestelde verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren. Ook in 2015-2016 werd het Offerfeest in dat opzicht geëvalueerd in een gedachtewisseling op 21 oktober 2015.

De vraag  naar een algemeen verbod op onverdoofd slachten zou evenwel de agenda beheersen. De beperkingen inzake het onverdoofd slachten en een eventueel verbod werden besproken in een gedachtewisseling op 16 maart 2016 met vertegenwoordigers van de lokale besturen, de betrokken religieuze gemeenschappen, de slachthuissector, Gaia en de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn.

De stemming over de twee voorstellen van decreet uit 2014-2015 die een algemeen verbod vooropstelden bleef evenwel uitgesteld. De Raad van State gaf hierover zijn advies op 29 juni 2016 (verwijzend naar een eerder advies uit 2006):

  • de Raad stelde dat de verplichting om dieren bij een rituele slachting vooraf te verdoven om het dierenwelzijn te bevorderen, onevenredig afbreuk doet aan de godsdienstvrijheid.
  • de Raad suggereerde in dialoog maatregelen uit te werken. Uiteindelijk moet de decreetgever het evenwicht bepalen tussen de eerbied voor de vrijheid van godsdienst  en het streven om het dierenleed terug te dringen.

Intussen werd in juli 2016 door de minister een bemiddelaar in het dossier aangesteld. Die moet een rapport afleveren in de eerste jaarhelft van 2017. De minister lanceerde ook het idee voor het labelen van vlees van onverdoofd geslachte dieren.

Lees en herbekijk

Voorstellen van decreet over onverdoofd slachten

Vragen en discussies

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch