U bent hier

Nertskwekerijen

Nertsenkwekerijkalender icoon   November 2015 - april 2016

Icoon Thema   Dierenwelzijn
 

Vanuit bestond al lang de wens om de 17 bestaande nertskwekerijen te sluiten. Daarover kwam er in het afgelopen zittingsjaar een evolutie naar een pril politiek akkoord. In de vorige legislatuur werd een voorstel van decreet houdende uitdoving van nertsenkwekerijen in Vlaanderen van Hermes Sanctorum op 11 februari 2015 weggestemd. Ook bij de bespreking van de beleidsbrief 2015-16 rees nog de discussie over de vraag of er wel sprake is van een uitdoofbeleid gezien minister Ben Weyts het ook had over bijkomende welzijnscriteria.

In februari 2016 bleek evenwel een doorbraak in het dossier in het vooruitzicht. Op korte termijn zouden alle kwekerijen moeten stoppen, met begeleidende maatregen voor de bestaande bedrijven. In de plenaire vergadering van 17 februari 2016 lichtte de minister de evolutie in het dossier toe. Voor een ander voorstel van decreet dat een verbod op pelsdierfokkerijen wilde instellen - een initiatief van de sp.a-fractie - werd uitstel gevraagd.

 

Lees en herbekijk

Discussies en vragen: