U bent hier

Lerarenopleiding

Illustratie onderwijskalender icoon   April - Juli 2016

Icoon Thema   Onderwijs
 

Eind april 2016 diende de Vlaamse Regering een nota in met haar visie op het versterken van de lerarenopleidingen. De bedoeling is onder meer voor een eenduidig gestructureerd aanbod te zorgen en de instroom te versterken.

Alle toekomstige lerarenopleidingen worden bachelor- en masteropleidingen onder eindverantwoordelijkheid van respectievelijk de hogescholen, de universiteiten en de School of Arts. Daarnaast zal er onderzocht worden of een profiel in onderwijs op niveau 5 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur noodzakelijk is.

De instroom wil de Vlaamse Regering versterken door een verplichte niet-bindende toelatingsproef. Binnen elke lerarenopleiding zal er een traject voor (generatie)studenten en een voor zij-instromers zijn. Zo kan de opleiding beter inspelen op de voorkennis en de noden van die twee doelgroepen.

De Commissie voor Onderwijs organiseerde een hoorzitting met enkele stakeholders en vervolgens een gedachtewisseling met de minister. Nog deze legislatuur wil de minister de conceptnota omzetten in een decretaal kader.

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch