U bent hier

Jaarverslag 2015-2016 - Chronologisch

September 2015

Actieplan Plenum 2.0 van de voorzitter: stand van zaken

Officiële ontvangsten van de voorzitter

Het (Uitgebreid) Bureau

Wijzigingen in de samenstelling van het parlement

Prominenten in het parlement...

Een investeringsplan voor Europa

Oprichting en werking genderkamer in de Vlaamse Ombudsdienst

Vlaanderen en TTIP

Bestrijding gewelddadige radicalisering

Vluchtelingen

Schaalverandering in de Vlaamse land- en tuinbouw

 

Oktober 2015

Onverdoofd slachten

Werking van de Vlaamse Belastingsdienst en de Vlaamse bevoegdheden inzake fiscaliteit

Paritaire commissie decentralisatie

De bossen van Vlaanderen

Vernieuwing van de eindtermen

De Antwerpse verkeersknoop: Masterplan 2020, Oosterweelverbinding, overkapping ring

35 jaar Vlaamse Raad

Politieke stages

Herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie

Sociale huisvesting onder druk

 

November 2015

Toenemende demografische druk op Brussel en Vlaamse Rand

Nertskwekerijen

Vergroening van de Vlaamse verkeersfiscaliteit

 

December 2015

Dossier Uplace

Hulde voor 20 jaar parlementair/ministerieel mandaat

 

Januari 2016

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019

De schulden delgen

Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid in het openbaar vervoer

Schorsing uitvoering Maatwerkdecreet

Een aangepast Logiesdecreet

Interlandelijke adoptie

Vlaamse sociale bescherming

Vlaams doelgroepenbeleid

 

Februari 2016

Ambassadeurs te gast in de commissie voor Buitenlands Beleid

Vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen

Integratie OCMW in gemeente

Wateroverlast

Hervorming Secundair Onderwijs

 

Maart 2016

Hoorzittingen over circulaire economie

Afslanking provincies

De toestand van het Vlaamse wegennet

Nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van kinderen

 

April 2016

Begrotingsnormering

Sociaal-cultureel volwassenenwerk

Invoering kilometerheffing voor vrachtwagens

Lerarenopleiding

 

Mei 2016

State of the European Union 2016 - Kader Abdolah

De aanloop naar een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Georganiseerde sportbeoefening

Nieuwe minister van Energie

 

Juni 2016

Vernieuwd radiolandschap

Hervorming Kinderbijslag

 

September 2016