U bent hier

Het (Uitgebreid) Bureau

Bureau van 2014-15kalender icoon   September 2015

Icoon Thema   Vlaams Parlement
 

Het Vast Bureau wordt bij de opening van elk zittingsjaar opnieuw verkozen door de plenaire vergadering. Het bestaat uit de voorzitter, vier ondervoorzitters en drie secretarissen. Op 28 september 2015 verkoos de plenaire vergadering het Bureau voor het parlementaire zittingsjaar 2015-2016. De samenstelling van het Bureau is niet gewijzigd in 2015-2016. Het Uitgebreid Bureau bestaat uit het Vast Bureau en de fractievoorzitters.

Het Vast Bureau staat in voor de dagelijkse leiding en het administratieve beheer van het Vlaams Parlement, en neemt beleidsbeslissingen onder meer over de financiën, de infrastructuur en het personeel van het parlement.

Het Uitgebreid Bureau regelt de zuiver politieke aangelegenheden: de agenda van de plenaire vergadering, de ontvankelijkheid en de behandeling van interpellaties, de coördinatie van de werking van de commissies en het verbeteren van de politieke werking van het Vlaams Parlement.

Samenstelling van het (Uitgebreid) Bureau van 28 september 2015 - 26 september 2016

Vast Bureau

Jan Peumans, voorzitter

Jan Peumans, voorzitter; Peter Van Rompuy, eerste ondervoorzitter;  Wilfried Vandaele, tweede ondervoorzitter;  Marino Keulen, derde ondervoorzitter;  Caroline Gennez, vierde ondervoorzitter;  Nadia Sminate, secretaris;  Kris Van Dijck, secretaris;  Sonja Claes, secretaris.

Fractievoorzitters

Matthias Diependaele (N-VA),  Koen Van den Heuvel (CD&V),  Bart Somers (Open VLD), Joris Vandenbroucke (sp.a),  Björn Rzoska (Groen),  Chris Janssens (Vlaams Belang)

 

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch