U bent hier

Herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie

Illustratie Innovatiekalender icoon   Oktober -November  2015

Icoon Thema   Economie, Wetenschap en Innovatie
 

In het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 werd een fusie tussen het Agentschap Ondernemen en het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) vooropgesteld. De ondersteuning van kmo’s, ondernemerschap en innovatie vloeit vaak over in elkaar.

Daarom wordt het nieuwe Agentschap Innoveren en Ondernemen (AIO) ingericht als een uniek ondernemersloket, waar de ondernemer terecht kan met al zijn vragen aan de Vlaamse overheid. Terwijl het AIO op de bedrijfswereld is gericht, wordt het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) duidelijker op de onderzoekswereld afgesteld.

De Herculesstichting, opgericht voor investeringen in onderzoekinfrastructuur, wordt bij FWO-Vlaanderen ondergebracht. De Vlaamse Regering wil zo streven naar eenvoudigere structuren en instrumenten, snellere en eenvoudigere procedures, meer transparantie en een klantvriendelijke aanpak.

De commissie Economie keurde het ontwerp van decreet goed op 15 oktober 2015. Ze bleef de hervorming van de structuren en de inspanningen voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie het hele zittingsjaar volgen.

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch