U bent hier

De bossen van Vlaanderen

illustratie vlaamse bossenkalender icoon   Oktober 2015 - Juli 2016

Icoon Thema   Natuur en Milieu
 

De toestemming van de regering tot uitbreiding van het transportbedrijf Essers gaf aanleiding tot een bitse en aanhoudende discussie. Er was onbegrip voor het feit dat de uitbreiding plaats zou vinden op een plek waar het bedrijf naar aanleiding van een eerdere uitbreiding natuurverbeterende maatregelen had moeten nemen, over de vraag of het hier niet een gebied in het Natura 2000-netwerk betrof dat strikte bescherming behoeft en de vraag waarom het bedrijf niet op bestaande bedrijventerreinen kan worden gehuisvest, zoals de vrijgekomen Ford-site langs het Albertkanaal.

Daarnaast stelde het Rekenhof ook een doorlichting voor van de Vlaamse ontbossingsregeling en de compensatieplicht die op de nodige aandacht kon rekenen, temeer daar er reeds eerder vragen waren gerezen naar het gebruik van de middelen van het Bossencompensatiefonds die niet zouden kunnen aangewend worden.

Ten slotte werd in het afgelopen zittingsjaar voor de meest waardevolle zonevreemde bossen ook een beschermingsregime ingesteld.

Lees en herbekijk

Doorlichting door het Rekenhof van de ontbossingsmaatregelen en het boscompensatiefonds

Uitbreiding transportbedrijf Essers

Meten en beschermen van bosareaal

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch