U bent hier

De Antwerpse verkeersknoop: Masterplan 2020, Oosterweelverbinding, overkapping ring

illustratie vrachtwagen in verkeerkalender icoon   Oktober 2015 – juni 2016

Icoon Thema   Openbare Werken
 

Halfjaarlijks krijgt de commissie een stand van zaken van de uitvoering van het Masterplan 2020, dat de Antwerpse verkeersknoop moet ontwarren. De Vlaamse Regering maakt telkens een uitvoerig rapport, waarop het Rekenhof zijn opmerkingen formuleert. Aan de bespreking nemen alle betrokken ministers deel, na een toelichting door de verantwoordelijke ambtenaren en het Rekenhof.

Lees en herbekijk

Hier vindt u het verslag en alle documenten van de voortgangsrapportage van 10 december 2015 en van de voortgangsrapportage van 2 juni 2016. Op die laatste vergadering maakte de commissie ook kennis met de door de Vlaamse Regering benoemde overkappingsintendant.

Een voorstel van Groen om de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel af te schaffen werd verworpen door de commissie.

Ringland, het burgerinitiatief voor de overkapping van de Antwerpse ring, kon in de commissie zijn nieuwe studies voorstellen. Lees het verslag van de gedachtewisseling.

Op de website van het Vlaams Parlement is er een dossier Oosterweel-Masterplan 2020-overkapping.