U bent hier

De aanloop naar een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Illustratie ruimtelijke ordeningkalender icoon   Mei-Juni 2016

Icoon Thema   Ruimtelijke Ordening
 

Een goede ruimtelijke ordening vormt mede de sleutel tot de oplossing van een hele reeks problemen zoals het klimaat, de mobiliteit en de vrijwaring van de open ruimte. dan moeten er echter ook een aantal lastige keuzes gemaakt worden. Het ‘parler-vrai’ in dit dossier werd vertolkt op de klimaatconferentie van 19 april 2016 door Leo Van Broeck, die vanaf 1 september 2016 overigens als Vlaamse Bouwmeester zou worden aangesteld.

Het hele voorbije zittingsjaar was er in de Commissie Ruimtelijke Ordening getouwtrek rond het ambitieniveau van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Een aantal keer werden in de commissie gedachtewisselingen of hoorzittingen in het vooruitzicht gesteld, ook al had de Vlaamse Regering het Witboek nog niet vastgesteld. De behandeling bleef beperkt tot talrijke vragen om uitleg die ook de complexiteit van het dossier illustreren.

Een zogezegd uitgelekte versie van het Witboek met een geplande ‘betonstop’ tegen 2050 zou de aanleiding vormen voor een actualiteitsdebat op 25 mei 2016. Uiteindelijk bleef de agendering van het Witboek op Vlaamse Regering van 15 juli 2016 zonder gevolg omdat het dossier nog niet rijp voor beslissing werd geacht.

Lees en herbekijk

 

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch