U bent hier

Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen

Klimaateffectenkalender icoon   Februari - september 2016

Icoon Thema   Klimaat
 

Het Vlaams Parlement heeft een bijzondere Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen opgericht (de ‘Klimaatcommissie’) die moet nagaan hoe de afspraken uit de klimaattop van eind 2015 in Parijs in de praktijk moeten worden gebracht en ook welke beleidsmaatregelen moeten getroffen worden om op langere termijn (horizon 2050) een transitie in onze maatschappij te bewerkstelligen. De werkzaamheden van de Klimaatcommissie, voorgezeten door parlementsvoorzitter Jan Peumans, zouden moeten uitmonden in een politiek zo breed mogelijk gedragen voorstel van resolutie.

De Klimaatcommissie heeft 22 sprekers (Europese topfunctionarissen, academici en verantwoordelijken van onderzoeksinstellingen, actoren uit bedrijfsleven en middenveld) uitgenodigd voor hoorzittingen over het Europees perspectief en de beleidsdomeinen Landbouw, Mobiliteit, Energie, Wonen/Huisvesting en Industrie/Innovatie. Daarnaast heeft de Klimaatcommissie adviezen gevraagd aan zeven Vlaamse strategische adviesraden, de Vlaamse verenigingen van steden en gemeenten en provincies, en de Nationale Bank. De omvangrijke verzamelde informatie werd samengevat in een syntheserapport.

De Klimaatcommissie werkt nog voort tot eind december 2016.

Lees en herbekijk

Herbekijk de hoorzittingen in de Klimaatcommissie

Lees de verslagen hoorzittingen (+ bijlagen)

Ontvangen adviezen

Lees het syntheserapport van de hoorzittingen en adviezen:

Raadpleeg het dossier over klimaat

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch