U bent hier

Circulaire economie

recyclage van grondstoffenkalender icoon   Maart - april  2016

Icoon Thema   Economie
 

Het besef groeit dat we duurzamer moeten produceren en consumeren om onze planeet leefbaar te houden. Enkel zo blijven er voldoende grondstoffen beschikbaar voor de komende generaties.

Circulaire economie is een economisch systeem dat het gebruik van grondstoffen zoveel mogelijk wil beperken en gebruikte materialen maximaal wil terugwinnen. In elke schakel van de levenscyclus van een product moet waardevermindering worden vermeden en waardecreatie worden gemaximaliseerd.

Vlaanderen is kwetsbaar op het vlak van grondstoffen maar is op een aantal deelterreinen van de circulaire economie al koploper. Zo gebruiken wij erg innovatieve recyclagetechnieken en secundaire grondstoffen. De transformatie naar een volwaardige circulaire economie zou volgens bepaalde berekeningen duizenden nieuwe jobs in Vlaanderen kunnen creëren. In de visienota 2050 van de Vlaamse Regering wordt circulaire economie ook aangeduid als een prioritair transitiedomein.

Twee parlementsleden schreven een “conceptnota voor nieuwe regelgeving” om na te gaan wat de overheid kan doen om de circulaire economie in Vlaanderen te bevorderen. De commissie Economie organiseerde daarover in maart en april 2016 vier hoorzittingen waarin overheidsinstanties, wetenschappers en stakeholders werden gehoord.

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch