U bent hier

Begrotingsnormering

Illustratie begrotingkalender icoon   April - juli 2016

Icoon Thema   Financiën en Begroting
 

Regelmatig debatteren de leden van de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het begrotingsbeleid van de Vlaamse regering en hoe zich dit verhoudt tot de afspraken binnen het federale België en tot de Europese Regelgeving.

De Vlaamse Regering gaat voor een begroting in nominaal evenwicht vanaf 2017. Zij maakt daarbij abstractie van :

  • de geplande bouwuitgaven voor de Oosterweelverbinding
  • de investeringssubsidies voor ziekenhuisinfrastructuur die reeds voor de budgettaire bevoegdheidsoverdracht gebouwd is en door de federale overheid aangerekend.

de eenmalige negatieve afrekening van de autonomiefactor in de personenbelasting in 2018.

Lees en herbekijk

  • Een mooi voorbeeld van een debat over begrotingsnormen n.a.v. het advies van de SERV over de begroting 2017 werd gehouden in de commissie Financiën en Begroting van 5 juli 2016 (video-opname van 1u29m). Gelijkaardige debatten zijn er gehouden n.a.v. de begrotingsbesprekingen bij de initiële begroting 2016 en de begrotingscontrole 2016 in de commissie en de plenaire vergadering.
  • Een voorbeeld van een debat over de budgettaire afspraken binnen het federale België werd gehouden naar aanleiding van de vraag om uitleg over de verdeling van de begrotingsinspanningen in het kader van het advies ter zake van de Hoge Raad van Financiën van Jan Bertels aan minister Annemie Turtelboom in de commissievergadering van 26 april 2016