U bent hier

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) 2015-2019

kalender icoon   Juli 2015

Icoon Thema   Armoedebeleid
 

Artikel 5 van het Armoededecreet verplicht de minister voor Armoedebestrijding binnen twaalf maanden na het aantreden van de Vlaamse Regering, een actieplan voor te leggen aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering bezorgt het actieplan uiterlijk een maand later aan het Vlaams Parlement.

In de commissie werd coördinerend minister Homans bij de bespreking van de Beleidsnota Armoedebestrijding en via vragen om uitleg o.a. bevraagd of het middenveld wel voldoende bij de voorbereiding van het VAPA werd betrokken, of rekening wordt gehouden met hun opmerkingen, en of de laagste inkomens niet te zwaar werden getroffen door de besparingsgolf.

Het VAPA werd op 3 juli door de Vlaamse Regering goedgekeurd en aan het Vlaams Parlement voorgelegd. Op 8 juli werd in de Plenaire Vergadering van het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat georganiseerd.

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch