U bent hier

Verkiezing en eedaflegging van de Vlaamse Regering

kalender icoon   Juli 2014

Icoon Thema  Vlaams Parlement - Vlaamse Regering

 

Op 25 juli 2014 werd de Vlaamse Regering verkozen door het parlement. De leden van de regering legden de eed af in handen van de voorzitter.

De Vlaamse Regering is samengesteld als volgt:

Geert Bourgeois (N-VA) Geert Bourgeois Minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Hilde Crevits (CD&V) Hilde Crevits

Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs

Annemie Turtelboom (Open VLD) Annemie Turtelboom

Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

Liesbeth Homans (N-VA) Liesbeth Homans

Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Ben Weyts (N-VA) Ben Weyts

Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

Jo Vandeurzen (CD&V) Jo Vandeurzen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Philippe Muyters (N-VA) Philippe Muyters

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

Joke Schauvliege (CD&V) Joke Schauvliege

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Sven Gatz (Open VLD) Sven Gatz

Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

's Middags las de minister-president de regeringsverklaring voor.

Op 26 juli 2014 besprak de voltallige plenaire vergadering het regeerakkoord. Bij de stemming werd het regeerakkoord aangenomen, meerderheid tegen oppositie.

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch