U bent hier

Sectorale subsidiestromen geïntegreerd in het Gemeentefonds

kalender icoon   Juni 2015

Icoon Thema   Bestuurszaken
 

Op basis van een ontwerp van decreet werden zeven bestaande subsidiestromen van Vlaanderen aan de lokale overheden omgevormd tot één nieuwe dotatie aan de lokale besturen. Het gaat om de subsidiestromen voor

  • lokaal cultuurbeleid,
  • lokaal jeugdbeleid,
  • sportbeleid,
  • integratie,
  • armoedebestrijding,
  • ontwikkelingssamenwerking en
  • flankerend onderwijsbeleid.

Er is in totaal een jaarlijks bedrag van 130 miljoen euro mee gemoeid, dat vrij te besteden is door de steden en gemeenten.

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch