U bent hier

Screening studierichtingen in secundair onderwijs

Onderwijs (illustratieve foto)kalender icoon   April 2015

Icoon Thema   Onderwijs
 

Op 30 april 2015 organiseerde de Commissie voor Onderwijs een gedachtewisseling over de conclusies van de screening van de 29 studiegebieden van de tweede en derde graad in de het regulier secundair onderwijs,  uitgevoerd door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming. Dit onderzoek werd gevoerd in het kader van het masterplan Secundair Onderwijs, dat een studieaanbod beoogt met eventueel nieuwe, maar in elk geval minder en inhoudelijk geactualiseerde studierichtingen. De commissieleden bespraken de aanbevelingen omtrent structurele en inhoudelijke aanpassingen en rationalisering.

Herlees het Verslag van de gedachtewisseling over de conclusies van de screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs namens de Commissie voor Onderwijs

 

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch