U bent hier

Schoolinfrastructuur

Schoolgebouw (illustratieve foto)kalender icoon   Oktober 2014 - Juli 2015

Icoon Thema   Onderwijs
 

Een regelmatig weerkerend thema tijdens de besprekingen in de Commissie voor Onderwijs is de schoolinfrastructuur. Naar aanleiding van een interpellatie van Elisabeth Meuleman keurde de plenaire vergadering een motie goed. Daarin vragen de meerderheidspartijen om prioritair werk te maken van het ‘Masterplan Scholenbouw’. Op 17 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering dit masterplan goed. De bespreking volgt in het zittingsjaar 2015-2016. Naast verdere vragen om uitleg aan minister Crevits had ook een gedachtewisseling plaats over de nieuwe Schoolgebouwenmonitor.

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch