U bent hier

Rapportering wapenhandel

Illustratieve foto wapenhandelkalender icoon   December 2014 / Maart 2015

Icoon Thema   Buitenlands beleid - Wapenhandel
 

De commissie besprak met de minister-president het tiende jaarverslag van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over de toegekende en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Dit verslag had betrekking op het kalenderjaar 2013 en op de periode van 1 januari 2014 tot 1 juli 2014. 2013 was het eerste volledige jaar waarin alle aspecten van het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012 tot uiting kwamen en dat was ook merkbaar aan de inhoud van het verslag. Bij de bespreking kwam ook het advies aan bod dat het Vlaams Vredesinstituut eerder over het jaarverslag had uitgebracht.

Met vertegenwoordigers van het  Vlaams Vredesinstituut besprak de commissie voor Buitenlands Beleid, Europese aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed het onderzoeksrapport Vlaamse Buitenlandse Wapenhandel 2013 van dat instituut.

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch