U bent hier

Offerfeest – onverdoofd slachten

Offerfeest - schapenkalender icoon   Juni - Augustus 2015

Icoon Thema   Dierenwelzijn
 

Onverdoofd slachten van schapen op tijdelijke slachtvloeren is niet in overeenstemming met de Europese regelgeving, vond de minister voor Dierenwelzijn van bij het begin. Er moest dan ook een oplossing komen om het Offerfeest vlot te laten verlopen. Zolang het overleg met de sector liep wilde de minister, ondanks de vele vragen, hier geen details over geven. Zijn voorstel om de tijdelijke slachtvloeren nog voor 2 jaar toe te staan om nadien en totaalverbod op onverdoofd slachten in te voeren,  werd uiteindelijk niet aanvaard.

Voor het Offerfeest van 24 september 2015 werd het verbod op onverdoofd slachten in tijdelijke slachtvloeren dan ook toegepast en diende er voor voldoende alternatieven te worden gezorgd. Op 26 augustus 2015 kwam de commissie nog samen voor een gedachtewisseling met de minister hieromtrent. De commissie sprak af een evaluatie van het verloop van het Offerfeest te houden in oktober 2015.

Lees en herbekijk

Gedachtewisselingen

Voorstellen van diverse partijen: 

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch