U bent hier

Mestdecreet

Mesttractorkalender icoon   Mei - Juni 2015

Icoon Thema   Leefmilieu
 

2014-2015 was een belangrijk jaar voor de mestproblematiek. Het Vlaamse 4-jarige  actieprogramma (MAP 4) dat de Europese Nitraatrichtlijn oplegt, liep immers af. MAP 4 moest vervangen worden door een MAP 5. 

Bij de voorbereiding van het plan viel op dat de milieubewegingen opstapten uit het overleg omdat ze vonden dat de minister te veel de kaart van de landbouw trok. In maart werd uiteindelijk een akkoord met de Europese Commissie bereikt over het nieuwe plan. Het akkoord werd omgezet in een voorstel van decreet. Bij de bespreking van deze nieuwe normen betreurde Groen dat de biolandbouw met hun verwerking van stalmest op eigen bodem mogelijks het zwaarst getroffen zou worden.  De partij diende dan ook een voorstel  van resolutie in. De spoedbehandeling daarvan werd verworpen.

Lees en herbekijk

Gedachtewisselingen -hoorzittingen

Nieuwe regelgeving

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch