U bent hier

Integrale jeugdhulp

Integrale jeugdhulp - illustratieve fotokalender icoon   April 2015

Icoon Thema   Welzijn en Gezin
 

Een jaar na de inwerkingtreding van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, besloot de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een reeks hoorzittingen te organiseren om zicht te krijgen op de uitvoering van dit decreet. Na afloop van de hoorzittingen werden twee voorstellen van resolutie ingediend.

In de plenaire vergadering van 8 juli 2015 werd de resolutie van de meerderheid aangenomen. Ze bevat een grote hoeveelheid concrete aanbevelingen voor de realisering van integrale jeugdhulp door de Vlaamse Regering.

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch