U bent hier

Implementatie nieuwe bevoegdheden inzake Werk (zesde staatshervorming)

kalender icoon   Januari 2015

Icoon Thema   Werk
 

Door de zesde staatshervorming worden de bevoegdheden van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie aanzienlijk uitgebreid. Enkele van de meest in het oog springende nieuwe bevoegdheden zijn: de arbeidsmarktbegeleiding van de rechthebbenden op leefloon, de controle op de beschikbaarheid van werkzoekenden en de activering van werklozen, het doelgroepenbeleid, de dienstencheques, de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en het betaald educatief verlof.

De implementatie van deze nieuwe bevoegdheden was van bij het begin een aandachtspunt van de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid. In diverse vragen om uitleg en bij de bespreking van de beleidsnota Werk werd de minister ondervraagd over de implementatie van de nieuwe bevoegdheden.

De commissie en de plenaire vergadering keurden in april 2015 een eerste ontwerp van decreet goed dat de controle, de handhaving en de sanctionering van nieuw overgedragen bevoegdheden regelt.

Lees en herbekijk

Thema Beleidsnota, doelgroepenbeleid en implementatie 6e staatshervorming

Thema beschikbaarheid van werkzoekenden en activering van werklozen

Thema stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Vragen over het thema dienstencheques

Thema banenpact

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch