U bent hier

Hervorming van de tewerkstellingsmaatregelen: de maatwerkbedrijven

kalender icoon   Oktober 2014- Juli 2015

Icoon Thema   Sociale Economie
 

Het beleidsveld Sociale Economie stond bij de start van deze regeerperiode in het teken van een grondige hervorming van de tewerkstellingsgerichte maatregelen. De hervorming werd tijdens de vorige legislatuur goedgekeurd, maar de decreten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling (dat de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen tot ‘maatwerkbedrijven’ omdoopt) en  betreffende de lokale diensteneconomie zouden pas op 1 april 2015 in werking treden. Over de voorbereiding, de overgangsmaatregelen en de impact van de inwerkingtreding voor de maatwerkbedrijven werden diverse vragen om uitleg en actuele vragen gesteld.

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch