U bent hier

Hervorming strategische adviesraden

kalender icoon   Mei-Juni 2015

Icoon Thema   Algemeen Beleid
 

Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 voorziet in de vermindering van het aantal strategische adviesraden. De Vlaamse Regering heeft daarom een ontwerp van decreet ingediend, waarmee het landschap van de strategische adviesraden wordt hervormd. Met het decreet worden:

  • Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV), en de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) afgeschaft, en
  • de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV),  de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) en de Vlaamse Woonraad opgenomen in andere raden of diensten.

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch