U bent hier

Evaluatie van het Logiesdecreet

Toeristisch logies (illustratieve foto)kalender icoon   Februari - Juli 2015

Icoon Thema   Toerisme
 

Het  Vlaamse Toeristische Logiesdecreet zorgde in 2008 voor één overkoepelende regelgeving voor alle vormen van verblijfsaccommodatie op de toeristische markt. Ondertussen zijn er heel wat nieuwe ontwikkelingen in de markt geweest. Bovendien is vanuit verschillende hoeken om enige versoepeling en vereenvoudiging gevraagd. In het Vlaams regeerakkoord was dan ook voorzien in een evaluatie van dit decreet.

De aanzet voor de parlementaire bespreking van dit voornemen werd geleverd door een evaluatierapport van het Departement internationaal Vlaanderen (DiV). Dat rapport werd in de commissie toegelicht en besproken en er vond een gedachtewisseling plaats over een mogelijke aanpassing en bijsturing van het Logiesdecreet.

In een tweede fase hoorde de commissie diverse vertegenwoordigers van de sector van het toeristische logies.  In een volgende commissievergadering werd een onderzoeksrapport van het DiV besproken. In dat vergelijkend onderzoek werd de situatie in een tiental Europese landen onder de loep genomen.

Uiteindelijk werd er op het einde van het zittingsjaar door een aantal vertegenwoordigers van de meerderheidspartijen een voorstel van decreet ingediend dat tot een nieuw Logiesdecreet moet leiden.

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch