U bent hier

Duaal leren

kalender icoon   Januari - Juli 2015

Icoon Thema   Onderwijs
 

Eind januari 2015 kwam de Vlaamse regering met een ontwerp-conceptnota over duaal leren. Arbeidsrijpe leerplichtige jongeren uit het technisch en het beroepsonderwijs kunnen via dat systeem een volwaardige kwalificatie (bijvoorbeeld het diploma secundair onderwijs) behalen. Ze doen dat  door een combinatie van leren op school én – vooral – werkervaring op de arbeidsvloer. Hierdoor zijn ze beter voorbereid op hun latere deelname aan de arbeidsmarkt en kan tegelijk ook de ongekwalificeerde uitstroom worden gecounterd (werkplekleren wordt immers een positieve keuze).

Duaal leren zorgt ook voor vereenvoudiging: het systeem zal de vele stelsels van leren en werken die nu bestaat, vervangen.

Doordat deze materie zich situeert op het raakvlak van Onderwijs en Werk, werd de ontwerp-conceptnota besproken in een verenigde commissie Onderwijs en Economie. Deze hield, na een inleidende toelichting door de ministers Crevits (Onderwijs) en Muyters (Werk), een reeks van zes hoorzittingen met thematisch geordende groepen van sprekers:

  • onderzoekers en onderwijsinspectie,
  • de onderwijsactoren,
  • de werkcomponent (sectoren en sociale partners),
  • de instanties die instaan voor de toeleiding en begeleiding,
  • de aanbieders van alternatieve trajecten voor niet-arbeidsrijpe jongeren (voor wie er ook nog een conceptnota leerrecht zal worden uitgewerkt) en
  • de betrokken adviesraden (Vlor en SERV).

Begin juli 2015 kwam de Vlaamse Regering dan met een herwerkte versie van haar conceptnota, die mee was bijgestuurd op basis van de resultaten van de hoorzittingen in het Vlaams Parlement. Hetgeen onder andere leidde tot een verlaging van de instapleeftijd tot 15 jaar. Vanaf september van dit jaar starten er al enkele proefprojecten.

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch