U bent hier

Discriminatie op de arbeidsmarkt

Allochtone werknemerkalender icoon   April-Mei 2015

Icoon Thema   Werk
 

De Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid hield in april en mei 2015 hoorzittingen over discriminatie op de arbeidsmarkt. Aanleiding was een actualiteitsdebat in de plenaire vergadering van 25 februari 2015 over onderzoeken die discriminatie bij dienstenchequebedrijven aantoonden. De hoorzittingen in de commissie beperkten zich echter niet tot de dienstenchequesector maar gingen over discriminatie op de ruimere arbeidsmarkt. Het accent lag wel op discriminatie van allochtone werkzoekenden en werknemers. De commissie hoorde de werkgevers- en werknemersorganisaties en diverse stakeholders, waaronder het Minderhedenforum en het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Er was ruimte voor praktijkgetuigenissen en ook deskundigen werden in de commissie gehoord.

In juni 2015 werd met de minister van Werk van gedachten gewisseld over het onderwerp, ook de Vlaamse Regering werkt immers een actieplan uit. In juli 2015 werd een voorstel van decreet houdende praktijktesten besproken.

De werkzaamheden over discriminatie gaven aanleiding tot enkele voorstellen van resolutie met aanbevelingen over de sensibilisering, preventie en handhaving inzake discriminatie op de arbeidsmarkt van personen met een migratieachtergrond. Die worden bij het begin van het volgende zittingsjaar besproken.

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch