U bent hier

Brussel en de Vlaamse Rand: Demografische evolutie en gevolgen

Sfeerfoto Brusselkalender icoon   December 2014- mei 2015

Icoon Thema   Brussel en de Vlaamse Rand
 

De Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand besteedde dit zittingsjaar veel aandacht aan de toenemende bevolkingsdruk in Brussel en de Vlaamse Rand en de migraties van vooral anderstaligen vanuit Brussel naar de Rand. Dit heeft gevolgen voor het onderwijs, kinderopvang, huisvesting, welzijnsvoorzieningen, arbeidsmarkt, integratiebeleid, ruimtelijke ordening en regionale ontwikkeling. Dit kwam aan bod op hoorzittingen, bij vragen om uitleg en bij de bespreking van de beleidsnota.  De commissie hoorde ook de onderzoeker van de Taalbarometer over de evolutie van het taalgebruik in de Vlaamse Rand.

Lees en herbekijk

Vragen om uitleg:

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch