U bent hier

Beleidsplan van de voorzitter

kalender icoon   27 april 2015De voorzitter spreekt de plenaire vergadering toe

Icoon Thema   Voorzitter
 

Op 27 april is de definitieve tekst goedgekeurd van Plenum 2.0 2014-2019 – Ons Vlaams parlement in actie. In dit actieplan schetst Jan Peumans de krijtlijnen van zijn beleid tijdens zijn tweede legislatuur als voorzitter van het Vlaams Parlement.

Bij het opstellen van dit nieuwe actieplan heeft de voorzitter kunnen putten uit de ervaringen die hij opdeed rond de werking van het Vlaams Parlement tijdens zijn eerste ambtstermijn van 2009 tot 2014.

Zijn voorstellen en suggesties werden voorgelegd aan de fractievoorzitters. Na uitgebreid overleg werd de uiteindelijke tekst vandaag, 27 april 2015, goedgekeurd door alle betrokkenen.

Lees en herbekijk

U kunt de integrale tekst van het plan downloaden (pdf).

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch