U bent hier

Instandhoudingsdoelstellingen / Programmatische Aanpak Stikstof

industriële landbouwkalender icoon   December 2014

Icoon Thema   Leefmilieu
 

Eind 2014 werd de impact van de Europese natuurbescherming met de daarbij horende speciale beschermingszone’s (SBZ’s) en de instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s), op de individuele landbouwbedrijven bekend. In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werd de stikstofimpact van de landbouwbedrijven op deze natuurgebieden berekend. Zo kregen zij een groen, een oranje of een rood label.

De bedrijven met een rood label zouden mogelijk op termijn gesloten worden. Dit zorgde voor heel wat commotie, zeker omdat een aanpassing van de zoekzones voor de realisatie van de natuurbescherming nog mogelijk bleek.

De commissie hield hierover een eerste hoorzitting en gedachtewisseling op 2 december 2014. Tot de aanname door de regering van een conceptnota met meer duidelijkheid  met betrekking tot de zoekzones, het flankerend beleid (compensatie, herlocalisatie, …) en de financiële middelen bleef het onderwerp op de agenda. Een gedachtewisseling met een stand van zaken werd voor 6 oktober 2015 van het nieuwe zittingsjaar voorzien.

Lees en herbekijk

 

Ga terug naar het overzicht: Chronologisch  -  Thematisch