U bent hier

Zelf het woord richten tot het parlement: verzoekschriften

Illustratieve foto Verzoekschrift 2Een verzoekschrift of een petitie is een brief, gericht aan (de voorzitter van) het Vlaams Parlement waarin je een verzoek formuleert om het beleid of een decreet te wijzigen.

Iedereen kan het parlement verzoeken om een concreet voorstel te bespreken om het beleid of een decreet te wijzigen. Dat recht, het petitierecht, is een vorm van rechtstreekse democratie. Hoe gaat dat in zijn werk?

 

Stap 1
Een burger dient een verzoekschrift in

Als iemand vindt dat een concreet voorstel moet worden besproken, het beleid moet worden gewijzigd, een decreet moet worden gewijzigd, of dat een onderwerp door het Vlaams Parlement moet worden besproken, dan kan hij een verzoekschrift indienen.

Het verzoekschrift wordt bezorgd aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers. De tekst van een verzoekschrift zelf wordt normaal gezien niet gepubliceerd door het Vlaams Parlement.

 

Stap 2
Het verzoekschrift wordt behandeld

Het verzoekschrift wordt toegewezen aan een commissie, of soms rechtstreeks aan de plenaire vergadering. De commissie beslist om kennis te nemen van het verzoekschrift of om het ten gronde te behandelen.

 

Stap 3
De plenaire vergadering bespreekt het verslag van de commissie

Ze beslist welk gevolg er wordt gegeven aan het verzoekschrift.

 

Stap 4
Het Parlement publiceert driemaandelijks een overzicht van alle verzoekschriften

Het overzicht bevat alle verzoekschriften waarover een eindbeslissing genomen werd, inclusief:

  • de verzoekschriften waarvan een commissie alleen kennis genomen heeft,
  • de onontvankelijke verzoekschriften.

 

Wilt u zelf een verzoekschrift indienen? Dat kan...