U bent hier

Hoe wordt een regering aangesteld?

sfeerbeeld verkiezingenMeteen na de verkiezingen

Partijen die samen een meerderheid aan zetels in het Vlaams Parlement hebben, kunnen een
nieuwe Vlaamse Regering vormen.

Meestal neemt de partij die de meeste zetels heeft behaald het initiatief om te onderhandelen.

De onderhandelaars van de partijen die een regering vormen

  • maken samen een regeerakkoord: een tekst waarin ze uitleggen hoe ze Vlaanderen willen besturen in de volgende vijf jaar
  • stellen de ministers van de Vlaamse Regering voor

 

Het Vlaams Parlement stelt de Vlaamse Regering aan in drie stappen

Stap 1

In een eerste vergadering stelt het Vlaams Parlement de Vlaamse Regering aan

  • De voorzitter van het parlement krijgt een lijst met de leden van de toekomstige Vlaamse Regering. De plenaire vergadering keurt die lijst goed.
  • De leden van de Vlaamse Regering leggen de eed af. De minister-president doet dat als eerste.

Stap 2

In de volgende vergadering leest de minister-president de regeringsverklaring voor.
Daarin legt hij aan de volksvertegenwoordigers uit wat er in het regeerakkoord staat.

Stap 3

In de derde vergadering bespreekt het parlement het regeerakkoord.
Aan het einde van de vergadering stemt het Vlaams Parlement over het regeerakkoord, en dus over het vertrouwen in de Vlaamse Regering.

Bekijk de drie stappen van de aanstelling van de Vlaamse Regering in 2014 in de filmpjes hieronder. 

 

Kan de Vlaamse Regering ook weer ontslagen worden? Daar bestaat wel een procedure voor...

 

 

Meer informatie