U bent hier

Hoe vind ik de laatste stand van zaken van de wetgeving?

Waar vind ik geldende decreten?

De huidig geldende decreten met alle wijzigingen erin verwerkt, worden samengesteld en bijgehouden door de Juridische dienst van de Kanselarij (een dienst van de Vlaamse overheid). Die dienst maakt de Vlaamse Codex die alle Vlaamse regels bevat in de huidige, geldende samenstelling. De databank bevat niet alleen decreten maar bv. ook besluiten van de Vlaamse Regering, besluiten van de Vlaamse ministers, enz...

Bij elk fiche over een decreet op deze site, vindt u een verwijzing naar het Belgisch Staatsblad en naar de Vlaamse Codex, zodat altijd ook duidelijk is wat de geldende wetgeving is.

Wat is het geldende decreet?

Het geldende decreet over iets vinden kan ingewikkeld zijn. Wat is immers de geldende versie van een decreet?

 • het eenvoudigste is een decreet dat nog nooit is gewijzigd: de tekst die door het parlement is goedgekeurd is de geldende tekst
 • moeilijker is het als een decreet veranderd is door een of meer ander decreten: er zijn dan verschillende geldende decreten:
  • het originele decreet
  • de decreten die het originele decreet veranderd hebben

Met die decreten kun je dan de geldende regels samenpuzzelen, waarbij de wijzigingen in het oorspronkelijke decreet juist moeten worden verwerkt.

 • ten slotte kan een decreet ook gewoon opgeheven zijn: het geldt dan helemaal niet meer, en is bv. vervangen door een volledig ander decreet.

Welke teksten vindt u op onze site?

 • Het Vlaams Parlement publiceert niet de teksten van de actueel geldende samengepuzzelde decreten. Op deze site vindt u alleen de teksten zoals die goedgekeurd zijn door de plenaire vergadering: de oorspronkelijke decreten, de decreten die andere wijzigen, of de decreten die andere helemaal opheffen. Ook de decreten die opgeheven zijn, zijn nog altijd bij het parlement terug te vinden.
 • Deze teksten komen ook terug in het Belgische Staatsblad dat alle teksten van de wet publiceert, maar niet de samengepuzzelde versies.
 • De RefLex-databank van de wetgeving kan helpen in de zoektocht naar een bepaalde regel. Het is een referentiedatabank van alle wetgeving in België, gemaakt door de Raad van State. Deze databank bevat niet de wetgeving zelf, maar verwijzingen naar alle relevante documenten errond.
 • De Juridische dienst van de Kanselarij (een dienst van de Vlaamse overheid) maakt op basis van de teksten zoals die op deze site staan, de Vlaamse Codex die alle Vlaamse regels bevat  in de huidige, geldende samenstelling.