U bent hier

Hoe kan het parlement het beleid van de regering sturen?

Sfeerfoto commissievergaderingVlaamse volksvertegenwoordigers kunnen het beleid van de regering voortdurend volgen en bijsturen, door de regering te controleren. Ze kunnen ook zelf het initiatief nemen om een standpunt van het parlement te formuleren. Dat kan door:

Een resolutie maken

Een resolutie is een officieel standpunt van het parlement.

Stap 1 Een Vlaamse volksvertegenwoordiger neemt het initiatief

Een Vlaamse volksvertegenwoordiger is van oordeel dat het parlement een officieel standpunt moet innemen over een onderwerp, bijvoorbeeld dat het beleid van de Vlaamse Regering of van een minister op een bepaald onderdeel moet worden bijgestuurd. Hij dient een tekst in waarin dat wordt uiteengezet.

Stap 2 Het initiatief wordt besproken in een commissie

Het voorstel wordt besproken in de commissie.

  • Als een volksvertegenwoordiger de tekst van het voorstel van resolutie wil wijzigen, dan dient hij een amendement in. Een amendement is een voorstel om de tekst te veranderen.
  • Over de amendementen en de uiteindelijke tekst wordt ten slotte gestemd in de commissie.
  • Een goedgekeurd voorstel wordt doorgestuurd naar de plenaire vergadering.
  • Van de bespreking en de stemming wordt een verslag gemaakt. Als de commissie de tekst heeft aangepast, wordt er in het verslag de tekst opgenomen zoals de commissie die heeft goedgekeurd.

Stap 3 Het initiatief wordt besproken in de plenaire vergadering

Het voorstel wordt nu opnieuw besproken in de plenaire vergadering.

  • Als eerste komt de verslaggever aan het woord, die verslag uitbrengt over de bespreking in de commissie. Daarna kunnen de volksvertegenwoordigers hun mening zeggen over het voorstel.
  • Ook nu kunnen amendementen worden voorgesteld.
  • Ten slotte wordt er over gestemd. Van een goedgekeurd voorstel wordt een definitieve tekst gemaakt, met alle wijzigingen erin verwerkt.
  • Een goedgekeurde resolutie wordt bezorgd aan de Vlaamse Regering. Die moet elk jaar uiteggen hoe ze de resoluties van het parlement heeft uitgevoerd.

 

Een themadebat houden

foto van een plenaire vergaderingEen themadebat is een grondig, goed voorbereid debat over een probleem in de samenleving. Een themadebat wordt uitgebreid voorbereid in het parlement, door een speciale commissie.  

Stap 1 Het themadebat wordt voorbereid in een speciale commissie

Een commissie dient een voorstel in om een themadebat te houden over een specifiek onderwerp.

Het parlement richt dan een commissie ad hoc op. De taak van die commissie is om een uitgebreid rapport op te stellen: een maatschappelijke beleidsnota. Zo'n beleidsnota bevat een analyse van het maatschappelijke probleem en aanbevelingen voor de regering.

Stap 2 Vlaamse volksvertegenwoordigers nemen hun standpunt in. 

Elke Vlaamse volksvertegenwoordiger kan nu op basis van de maatschappelijke beleidnota een motie indienen. In zo'n motie geeft hij zijn aanbevelingen voor de regering.

Stap 3 De plenaire vergadering houdt het themadebat

Ten slotte wordt het themadebat gehouden in de plenaire vergadering.

  • De plenaire vergadering spreekt niet over de maatschappelijke beleidsnota. Ze bespreekt wel de moties van de verschillende Vlaamse volksvertegenwoordigers.
  • Uiteindelijk stemt de plenaire vergadering over de moties: ze bepaalt dus welke standpunten van welke volksvertegenwoordigers brede steun hebben in het parlement.