U bent hier

Regeringsverklaring en Beleidsnota's

Geert Bourgeois leest de regeringsverklaring voorDe regeringsverklaring

Bij de aanstelling van de regering legt de minister-president de regeringsverklaring af. Daarin legt hij het regeerakkoord uit aan het Vlaams Parlement.

In de eerstvolgende vergadering na de regeringsverklaring bespreekt het parlement het regeerakkoord. Aan het einde van dat overleg stemt het parlement over het regeerakkoord, en daarmee over het vertrouwen in de Vlaamse Regering

 

Na de regeringsverklaring: de beleidsnota's van de Vlaamse ministers

Beleidsnota's zijn de teksten waarin elke Vlaamse minister aangeeft welk beleid hij wil voeren in de hele zittingsperiode. De beleidsnota's worden vlak na de installatie van de regering behandeld in het parlement.

Stap 1

eind oktober  Elke minister dient beleidsnota's in bij het parlement

  • De beleidsnota's gaan over de domeinen waar de minister bevoegd voor is.
  • Elke minister kan verschillende beleidsnota's indienen.

Stap 2

half december - februari  De beleidsnota's worden besproken in de commissies

  • Elke commissie bespreekt beleidsnota's die over haar beleidsdomein gaan
  • Als besluit van het debat in de commissie kan elke volksvertegenwoordiger zijn conclusies formuleren. Dat gebeurt in een motie.
  • De commissie stemt niet over de beleidsnota's. Ze stuurt alleen de moties door naar de plenaire vergadering

Stap 3

half december - februari    De plenaire vergadering bespreekt de moties van de volksvertegenwoordigers

  • De beleidsnota's worden niet in de plenaire vergadering besproken!
  • In de plenaire vergadering worden wel de moties van alle volksvertegenwoordigers besproken.
  • Ten slotte stemt de plenaire vergadering over de moties.

Lees alle beleidsnota's van de Vlaamse Regering sinds 2004.