U bent hier

Structuur van België

Waarom is de Belgische staatsstructuur zo ingewikkeld?

België heeft twee soorten deelstaten: gewesten en gemeenschappen. Dat maakt onze staatsstructuur ingewikkeld. Die opdeling in gewesten en gemeenschappen kwam er omdat Vlamingen en Walen elk om andere redenen een federale staat wilden.

  • De Vlamingen streefden vooral naar culturele autonomie voor alle Nederlandstaligen, ook de Brusselse Vlamingen. Daarom werden drie gemeenschappen gevormd: de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. Het woord ‘gemeenschap’ verwijst naar de bevolkingsgroep, die eigen beslissingen moet kunnen nemen.

  • De Walen wilden vooral een eigen sociaal-economisch beleid kunnen voeren. Om die reden werden drie gewesten gevormd: het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het woord ‘gewest’ verwijst naar het grondgebied.

De gemeenschappenkaart gemeenschappen van België

België is verdeeld in een Vlaamse, een Franse en een Duitstalige Gemeenschap.

  • De Vlaamse Gemeenschap omvat alle inwoners van Vlaanderen en de Brusselse Vlamingen. Brusselse Vlamingen zijn de bewoners van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die Nederlands spreken.
  • De Franse Gemeenschap omvat alle inwoners van Wallonië en de Franstalige Brusselaars.
  • De Duitstalige Gemeenschap omvat alle inwoners van de negen Duitstalige gemeenten in het oosten van België.

 

 

kaart gewesten van belgiëDe gewesten

België is daarnaast verdeeld in drie gewesten: het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  • Het Vlaamse Gewest strekt zich uit over het grondgebied van de vijf Vlaamse provincies.
  • Het Waalse Gewest strekt zich uit over het grondgebied van de vijf Waalse provincies. Daarin liggen ook de negen Duitstalige gemeenten. Die vormen dus geen eigen gewest.
  • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest strekt zich uit over het grondgebied van de negentien gemeenten van Brussel.

De gewesten en gemeenschappen hebben een eigen parlement en een eigen regering.

 

Lees meer over de parlementen en regeringen in België