U bent hier

Bevoegdheden van Vlaanderen

We kunnen de Vlaamse beslissingen verdelen in twee grote bevoegdheidsgroepen: de gemeenschapsmateries (die met mensen te maken hebben) en de gewestmateries (die met het grondgebied te maken hebben).

""Gemeenschapsbevoegdheden zijn

 

""Gewestbevoegdheden zijn

 

Gemeenschaps- en Gewestbevoegdheden

""Een aantal bevoegdheden betreffen zowel Gemeenschaps- als Gewestaangelegenheden: financiën en begroting slaan op alle bevoegdheden.

Over alle aangelegenheden waar Vlaanderen bevoegd voor is, kan het Wetenschappelijk onderzoek financieren en internationale verdragen afsluiten.

 

de diensten van verslaggeving aan het werkVerder regelt Vlaanderen de werking van zijn eigen parlement, regering en administratieve diensten.

 

 

Taalwetgeving

Aspecten van het taalbeleid van Vlaanderen worden geregeld in de organen van de Nederlandse Taalunie, de beleidsorganisatie van Nederland, Vlaanderen en Suriname voor de Nederlandse taal: het Comité van Ministers en de Interparlementaire Commissie.  Vlaanderen kan de volgende zaken regelen:

  • taalgebruik door de overheden
  • taalgebruik in het bedrijfsleven