U bent hier

Samenvatting: Zes staatshervormingen in een handig schema...

0

1830-1970

 • 1 Parlement met 2 kamers: Kamer van Volksvertegenwoordigers – Senaat
 • 1 Regering

1

1970-1980

 • 3 cultuurgemeenschappen worden opgericht: Vlaamse – Franse – Duitstalige
 • Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap (Nederlandstalige senatoren en Kamerleden)
 • 1 minister voor Nederlandse Cultuur
 • Bevoegdheden: Taalgebruik en Cultuur

 

2

1980-1988

 • 3 gemeenschappen: Vlaamse – Franse – Duitstalige
 • Bevoegdheden extra: Persoonsgebonden zaken zoals gezondheidszorg, sociale bijstand

 

 • 2 gewesten: Vlaamse, Waalse
 • Bevoegdheden: 'plaatsgebonden aangelegenheden’, zoals leefmilieu, ruimtelijke ordening, tewerkstelling

 

 • Vlaamse Raad (Nederlandstalige senatoren en Kamerleden; gewestraad samengevoegd met gemeenschapsraad)
 • Vlaamse Executieve (regering)

 

3

1988-1993

 • 3 gemeenschappen: Vlaamse – Franse – Duitstalige
 • Bevoegdheden extra: Onderwijs

 

 • 3 gewesten: Vlaamse, Waalse, Brusselse

 

 • Vlaamse Raad (Nederlandstalige senatoren en Kamerleden; gewestraad samengevoegd met gemeenschapsraad)
 • Vlaamse Executieve (regering)

 

4

1993-2001

 • België is een volwaardige Federale Staat (provincie Brabant wordt ook gesplitst)
 • Vlaams Parlement rechtstreeks verkozen in 1995
 • Vlaamse Regering

 

5

2001-2014

 • Uitbreiding van de bevoegdheden van de deelstaten
 • Gegarandeerde vertegenwoordiging van de Vlamingen in het Brusselse Parlement.

 

6

2014-..

 • Splitsing van kieskring en gerechtelijk kanton Brussel-Halle-Vilvoorde (laatste entiteit die nog over 2 gewesten liep)
 • Senaat wordt senaat van de deelstaten.
 • Grote uitbreiding van bevoegdheden in domeinen Welzijn (kinderbijslag, gezondheidszorg), Arbeid en Werkgelegenheid, Woonbeleid (woonbonus)
 • Grotere fiscale autonomie van de gewesten: gewesten kunnen meer hun eigen belastingen regelen

Lees meer over de Zesde Staatshervorming