U bent hier

Budget en Financiering van het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is een instelling met 124 volksvertegenwoordigers, een 400-tal medewerkers van de volksvertegenwoordigers en de fracties, een 200-tal personeelsleden, 2 gebouwen ... Hoeveel kost dat allemaal?

Het geld dat het Vlaams Parlement voor zijn werking krijgt, wordt gebruikt voor de diverse  opdrachten van het parlement. De belangrijkste uitgaven zijn:

 

De werkingsbegroting

De werkingsbegroting is de inschatting van de inkomsten en uitgaven voor het Vlaams Parlement.

De begroting wordt opgesteld door het Bureau en ter goedkeuring voorgelegd aan de plenaire vergadering. Het volledige begrotingsdocument is openbaar en wordt jaarlijks gepubliceerd door het parlement.

De meest recente werkingsbegroting gaat over 2018.

 

Uitgaven

Investeringen 1.713.000 euro 1.7 %
Projecten 120.000 euro = <1 %
Werkingskosten commissies - = <1 %
Diensten en diverse goederen 14.380.000 euro 14.4 %
Vergoedingen en salarissen 62.509.000 euro 62.7 %
Dotaties aan partijen, fracties, PPI's (*), enz. 19.318.000 euro 19.4 %
Financiële kosten 3.000 euro = <1 %
Overboeking naar reserves 1.700.000 euro 1.7 %
TOTAAL 99.743.000 euro

 

Inkomsten

Omzet 457.000 euro
Andere bedrijfsopbrengsten 94.560.000 euro
Financiële opbrengsten 20.000 euro
Overboeking vanuit reserves 4.706.000 euro
TOTAAL 99.743.000 euro

 

grafieken uitgavenbegroting 2018

 

Inkomsten: de dotatie

Het Vlaams Parlement wordt hoofdzakelijk gefinancierd door een dotatie van de Vlaamse overheid. De dotatie wordt jaarlijks vastgelegd en ligt vast in de  uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid.

Jaar Dotatie
2005 75.000.000 euro
2006 76.125.000 euro
2007 77.571.375 euro
2008 79.588.000 euro
2009 82.604.000 euro
2010 85.010.000 euro
2011 86.710.000 euro
2012 89.216.000 euro
2013 90.801.000 euro
2014 91.497.000 euro
2015 93.177.000 euro
2016 93.270.000 euro
2017 93.270.000 euro
2018 93.721.000 euro

Rekening

De rekening van het Vlaams Parlement wordt opgesteld door het Bureau en goedgekeurd door de plenaire vergadering. De rekening wordt vooraf gecontroleerd door het Rekenhof die verslag uitbrengt aan de voorzitter. De laatst goedgekeurde rekening is die over het jaar 2017.