U bent hier

De voorzitter

Voorzitter 

Op 13 juli 2019 verkoos de plenaire vergadering Wilfried Vandaele (N-VA) tot nieuwe voorzitter, als opvolger van Kris Van Dijck (N-VA).

 

Rol van de voorzitter van het Vlaams Parlement

De voorzitter wordt elk jaar bij de opening van de zitting door de plenaire vergadering verkozen. Traditioneel is de voorzitter ook een lid van de meerderheid, maar dat hoeft niet.

  • De voorzitter leidt de werkzaamheden van het Vlaams Parlement.
  • De voorzitter zit de plenaire vergaderingen voor en zorgt ervoor dat die vergaderingen ordelijk verlopen. De voorzitter mengt zich doorgaans niet in de besprekingen. Hij/zij staat in principe boven de fracties.
  • De voorzitter leidt ook de vergaderingen van het Bureau en het Uitgebreid Bureau en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen die in dat bestuur en in de plenaire vergadering worden genomen. In die taak wordt hij/zij bijgestaan door de griffier en het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement.
  • De voorzitter vertegenwoordigt het Parlement naar buiten, en treedt daarbij als het ware op als woordvoerder van het Parlement. Dat neemt niet weg dat de verschillende voorzitters altijd eigen accenten hebben weten te leggen. De traditionele 11 juli-toespraak is daar een goed voorbeeld van.

 

Toespraken en foto's