U bent hier

Bestuur van het Vlaams Parlement

BureauzaalHet Vlaams Parlement wordt bestuurd door een verkozen orgaan: het Bureau. Elk jaar kiezen de Vlaamse volksvertegenwoordigers een voorzitter, ondervoorzitters en secretarissen die samen het Bureau uitmaken. Het Bureau neemt de strategische beslissingen over de werking van het Vlaams Parlement.

De politieke organisatie van het parlement wordt vastgelegd door het Bureau, aangevuld met de voorzitters van de erkende fracties: het Uitgebreid Bureau. Zij bepalen de agenda van de plenaire vergadering, en regelen deels ook de werking van de commissies.

Aan het hoofd van het Bureau en het Uitgebreid Bureau staat de voorzitter.

De medewerkers van het Vlaams Parlement worden geleid door de secretaris-generaal, bijgestaan door het Managementteam: de vergadering van de leidinggevende directeuren van de diensten. Aan het Managementteam is een deel van de opdrachten van het Bureau gedelegeerd.

Lees meer over: