U bent hier

Vraag aan de VREG

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) staat onder het toezicht van het Vlaams Parlement. De Vlaamse volksvertegenwoordigers kunnen vragen stellen aan de VREG. De procedure is vergelijkbaar met die voor schriftelijke vragen.

Elke volksvertegenwoordiger kan altijd (ook tijdens recesperiodes) schriftelijk een vraag stellen aan de VREG, die er ook schriftelijk op antwoordt. Dergelijke vragen zijn informatief van aard. Vragen die betrekking hebben op het beleid, worden gericht aan de bevoegde minister als schriftelijke vraag, vraag om uitleg, actuele vraag of interpellatie.

De vraagsteller krijgt het antwoord van de VREG eerst en beschikt er dan gedurende 15 werkdagen alleen over. Na die 15 dagen worden vraag en antwoord gepubliceerd op de website van het Vlaams Parlement.

Bekijk hier alle vragen aan de VREG