U bent hier

Vlaamse volksvertegenwoordigers uit Brussel

Het Vlaams Parlement telt 124 leden, waarvan er 6 worden verkozen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bij de verkiezingen voor de gewestparlementen. Die 6 parlementsleden mogen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement enkel stemmen over gemeenschapsaangelegenheden, niet over gewestbevoegdheden, omdat ze niet in het Vlaamse Gewest wonen.

Bekijk de 6 Vlaamse volksvertegenwoordigers verkozen in Brussel Hoofdstad