U bent hier

Vlaamse volksvertegenwoordigers

De leden van het Vlaams Parlement heten "Vlaams volksvertegenwoordiger".

Het Vlaams Parlement telt 124 leden, waarvan er 6 worden verkozen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bij de verkiezingen voor de gewestparlementen.

Het Vlaams Parlement wordt om de vijf jaar rechtstreeks verkozen. Voor de verkiezing van het Vlaams Parlement wordt het Vlaamse Gewest ingedeeld in vijf provinciale kieskringen. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vormt een zesde kieskring.