U bent hier

Vlaamse Raad

De Vlaamse Raad was de naam voor het Vlaamse parlement van 1980 tot 1995. De Vlaamse Raad had zowel gemeenschaps- als gewestbevoegdheden, maar was niet rechtstreeks verkozen. Ze bestond uit de Nederlandstalige leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat: die leden hadden een dubbelmandaat.