U bent hier

Verzoekschrift

Een burger kan een verzoekschrift indienen bij het Vlaams Parlement, waarin hij of zij een klacht formuleert, een vraag stelt, een probleem aankaart, een voorstel tot decreetgeving doet, ...

Zo’n verzoekschrift moet aan bepaalde criteria voldoen:

  • het moet ondertekend zijn (door één of meerdere mensen);
  • de naam en de voornaam van de indiener moeten duidelijk vermeld staan;
  • het moet gaan over een onderwerp dat tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest behoort, of dat minstens hun belang raakt;
  • het verzoek moet kennelijk ernstig zijn;
  • het taalgebruik mag niet beledigend zijn.

Als al die criteria vervuld zijn, dan kan de bevoegde commissie het verzoekschrift op verschillende manieren behandelen.

De commissie kan er gewoon kennis van nemen, zonder meer.

De commissie kan het bespreken, of grondiger behandelen. Van de bespreking wordt een verslag gemaakt dat in de plenaire vergadering kan worden besproken.

De leden van de commissie kunnen vragen om uitleg stellen aan de Vlaamse Regering over het onderwerp van het verzoekschrift.

Als het verzoekschrift minstens 15.000 handtekeningen telt, dan kan de eerste ondertekenaar vragen om gehoord te worden in de commissie.

Het verzoekschrift zelf is niet openbaar, en wordt niet gepubliceerd door het Vlaams Parlement. De verslagen van de besprekingen van de verzoekschriften zijn wel openbaar.