U bent hier

Verzoekschrift

Een burger kan een verzoekschrift indienen bij het Vlaams Parlement, waarin hij of zij een klacht formuleert, een vraag stelt, een probleem aankaart, een voorstel tot decreetgeving doet, ...

Zo’n verzoekschrift moet aan bepaalde criteria voldoen:

 • onderteken het verzoekschrift (alleen of met meerdere mensen)
 • vermeld duidelijk de naam en de voornaam van de indiener(s)
 • kies een onderwerp dat tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest behoort, of dat minstens hun belang raakt 
  (bekijk de bevoegdheden)
 • formuleer een ernstig verzoek
 • gebruik geen beledigend taalgebruik

Als al die criteria vervuld zijn, dan kan de bevoegde commissie het verzoekschrift op verschillende manieren behandelen:

 • De commissie kan er gewoon kennis van nemen, zonder meer.
 • De commissie kan het bespreken, of grondiger behandelen. De commissie maakt een verslag dat de plenaire vergadering kan bespreken.
 • De leden van de commissie kunnen aan de Vlaamse Regering uitleg vragen over het onderwerp van het verzoekschrift.
 • Als minstens 15.000 personen uw verzoekschrift ondertekenden, dan moet de commissie een hoorzitting houden met de eerste ondertekenaar

Het verzoekschrift zelf is niet openbaar, en het Vlaams Parlement publiceert uw verzoekschrift zelf niet. De verslagen van de besprekingen van de verzoekschriften zijn wel openbaar.