U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering

De tekst aangenomen door de plenaire vergadering, is de oorspronkelijke ingediende tekst of de tekst waarin de amendementen zijn verwerkt die in de plenaire vergadering zijn goedgekeurd, en die bij de stemming in de plenaire vergadering is goedgekeurd. Deze term slaat op:

Deze tekst wordt na de stemming erover naar de Vlaamse Regering gestuurd. Gaat het om een voorstel of ontwerp van decreet, dan is de volgende stap de bekrachtiging en afkondiging door de Vlaamse Regering ervan en de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Extra informatie: raadpleeg het overzicht van de teksten aangenomen door de plenaire vergadering.