U bent hier

Ombudsdienst

De Vlaamse Ombudsdienst wordt geleid door de Vlaams Ombudsman, en heeft vijf taken:

  • Klachten over de Vlaamse overheidsinstellingen onderzoeken. Bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing.
  • Een burger doorverwijzen indien een klacht niet kan worden behandeld.
  • Voorstellen en aanbevelingen formuleren in het jaarverslag. Elk jaar bezorgt de Ombudsdienst zijn jaarverslag aan het Vlaams Parlement.
  • Meldingen van klokkenluiders onderzoeken en de klokkenluiders beschermen.
  • Er op toezien dat de Vlaamse volksvertegenwoordigers hun deontologische code naleven.

Zie ook: Website van de Vlaamse Ombudsdienst