U bent hier

Nota van de Vlaamse Regering

Een nota is een document over een specifiek probleem dat de Vlaamse Regering indient bij het Vlaams Parlement, voor de regering zelf een definitief standpunt inneemt. De bedoeling is een debat uit te lokken in het parlement en in de samenleving. Nota’s dragen vaak een ondertitel als groenboek, witboek, visienota, beleidsplan of conceptnota.

Over nota's van de Vlaamse Regering wordt er in de commissies gedebatteerd. De commissie organiseert gedachtewisselingen over de nota met de Vlaamse volksvertegenwoordigers en de maatschappelijke doelgroepen. Over een nota wordt niet gestemd. Wel kunnen volksvertegenwoordigers een voorstel van resolutie indienen, met aanbevelingen voor de regering.

 

Meer voorbeelden? Lees de nota's die de Vlaamse Regering bij het parlement heeft ingediend