U bent hier

Handelingen

Van de debatten in de plenaire vergaderingen en van de vragen om uitleg en de interpellaties in de commissievergaderingen wordt een verslag gemaakt. In het parlementaire jargon heette dat "Handelingen". Het verslag is een integraal en woordelijk verslag. Dat het verslag woordelijk is, betekent niet dat heel exact wordt opgeschreven wat gezegd wordt: aarzelingen of versprekingen bijvoorbeeld, worden niet opgenomen in het verslag.

In het Vlaams Parlement spreken we niet meer van Handelingen, alleen maar van verslagen.

De verslagen worden op de website gepubliceerd: voor plenaire vergaderingen gebeurt dat op dezelfde dag en voor commissievergaderingen op dezelfde dag of daags nadien.

Van de debatten in de plenaire vergadering werd tot juli 2005 ook een officiële samenvatting gepubliceerd: het Beknopt Verslag.